Professionele begeleiding voor mensen met dementie en diens naasten
 

Als professioneel begeleider dementie;

* Begeleid ik de mantelzorg/naasten met specifieke erkenning/aandacht  voor de vaak zware zorg. De eigen kracht en autonomie van de mantelzorg stel ik hierbinnen voorop.

* Ondersteun ik mensen met dementie door met aandacht te luisteren, mee te bewegen en me open te stellen. Daarbij ga  ik zoveel mogelijk uit van behoud van eigen regie, pas ik reminiscentie toe (ophalen van positieve herinneringen) en bespreek ik met zorg en aandacht de persoonlijke  wensen.

* Faciliteer, leid en ondersteun ik familie-netwerk gesprekken waarbinnen uitleg over dementie (psycho-educatie) en  bewaak ik dat een ieders inbreng/zorg aan de orde komt, dat daar ruimte voor is.

* Zoek ik de samenwerking en onderhoud het contact met o.a. huisarts, thuiszorg en professionele (groeps-)begeleiding.

* Begeleid ik bij het zoeken naar een andere invulling van de dag en van het leven.

* Bewaak ik samen met u  de balans tussen formeel en informeel netwerk en    ondersteun (regel) ik bij het bijsturen van een mogelijke disbalans.

* Ondersteun ik in WMO en WLZ-trajecten.

Ik ben werkzaam in de regio Utrechtse Heuvelrug, Veluwe e.o. en Gooi en Vechtstreek

 Bij mensen met dementie en  naasten (mantelzorgers)  kom ik graag aan huis of naar een door u uitgekozen locatie.

 Tevens  is het mogelijk om af te spreken in een praktijk/coach-ruimte en is het evt. mogelijk in de avond af te spreken.

Dochter; “Je hebt je terecht zorgen gemaakt om het proces Anne. Jou duwtjes die we op dat moment niet altijd fijn vonden, waren nodig. Anne, dat wou ik zeggen; BEDANKT”

POH GGZ huisartsen-praktijk; “Je bent een expert binnen deze specialistische problematiek en de samenwerking ervaar ik als zeer plezierig en laagdrempelig”

Praktisch

Mijn ervaring leert mij dat persoonlijk contact en een persoonlijke kennismaking uitermate  waardevol is. Het zijn belangrijke eerste stappen in het opbouwen van vertrouwen. 
Ik nodig u van harte uit om een keer, geheel vrijblijvend, persoonlijk kennis te maken. Deze eerste kennismaking is gratis.
 
Ter informatie;
-Tijdstip op afspraak en aantal afspraken naar wens en behoefte
-Locatie; binnen de thuissituatie, een door u gekozen ruimte of een  praktijk/coach-ruimte
-Kosten zullen tijdens de eerste kennismaking worden besproken
 
Indien u in het bezit bent van een indicatie  Wet Langdurige Zorg (WLZ) op Persoons Gebonden Budget (PGB) basis, kunt u mij middels deze PGB inschakelen. 
Ook kunnen de kosten worden voldaan vanuit particuliere betaling, via uw ziektekostenverzekeraar (mantelzorgondersteuning) of uw gemeente. 
Er zijn tevens mogelijkheden om via de Belastingdienst een teruggave te ontvangen. Voor meer informatie daarover kunt u terecht op de site van de belastingdienst; specifieke zorgkosten en voorwaarden aftrek zorgkosten