Wat is dementie?

Dementie is meer dan alleen een hersenziekte en dementie vraagt meer van de betrokkenen dan het leren omgaan met veranderend en vaak onbegrepen gedrag. 

Dementie betekent ook  een opeenstapeling van verliezen;  de naaste zoals je hem/haar kende,  het vertrouwde rolpatroon,  wederkerigheid en gelijkwaardigheid in de relatie,  onderlinge steun,  sociale contacten,  de vrijheid om je eigen tijd in te kunnen delen, een gezamenlijke toekomst.  Sociaal isolement en eenzaamheid liggen op de loer. Dementie is een onomkeerbaar en progressief proces en het is voor  betrokkenen steeds weer zoeken naar een nieuwe balans, een kwestie van aanpassen en kijken naar wat nog wel kan en wat je nog wel hebt.

Mensen om je heen, je geborgen en geliefd voelen, een beroep op iemand kunnen doen en iets kunnen betekenen voor een ander zijn waarden en behoeften die voor vrijwel iedereen lijken te gelden.

Als mensen te maken krijgen met dementie, dan veranderen relaties en niet zelden komen deze onder druk te staan. Dit kan zijn omdat de omgeving niet met de ziekte om weet te gaan, het veranderende (onbegrepen)  gedrag niet begrijpen  of omdat de persoon met dementie en de mantelzorg zich terugtrekken en de omgeving niet tot last willen zijn.  Mensen uit de omgeving willen vaak helpen, maar weten niet goed hoe. En juist het sociale en het professionele netwerk is voor de mantelzorg  vaak hard nodig om het vol te houden.  

Als mensen te maken krijgen met dementie, dan veranderen relaties en niet zelden komen deze onder druk te staan.

 Dit kan zijn omdat de omgeving niet met de ziekte om weet te gaan, het veranderende (onbegrepen)  gedrag niet begrijpen  of omdat de persoon met dementie en de mantelzorg zich terugtrekken en de omgeving niet tot last willen zijn.  Mensen uit de omgeving willen vaak helpen, maar weten niet goed hoe. En juist het sociale en het professionele netwerk is voor de mantelzorg  vaak hard nodig om het vol te houden.  

“Een dierbare met dementie verzorgen is het moeilijkste wat er is. Naasten kampen vaak met een gevoel van machteloosheid, wat extra schrijnend is. Hoeveel ze ook doen, het is nooit genoeg”

Tips voor de mantelzorger

1

‘Gun jezelf elke dag tijd voor jezelf. Je hebt het nodig en je verdient het.’

2

‘Zoek steun bij lotgenoten die jouw situatie begrijpen, zodat je er minder alleen voor staat.’

3

‘Praat niet aldoor over de ziekte, maar onderneem dingen samen om de band te behouden.’