Ter ondersteuning

Websites

www.dementieweb.nl

Een platform voor en door mensen met dementie. Je vindt hier ook dagboeken van mensen met dementie. Het is een uitstekende plek om meer te weten te komen over dementie en hoe deze ziekte door de betrokkenen wordt ervaren. 

www.samendementievriendelijk.nl

Samendementievriendelijk zet zich in voor een dementievriendelijk Nederland. Op deze site vind je Kennis, inspiratie en ondersteuning voor dementievriendelijke gemeenschappen zodat mensen met dementie en hun mantelzorgers  blijven meedoen in de samenleving. De trainingen laten zien dat een klein gebaar en omgang al heel veel kan betekenen.

www.goedvertegenwoordigd.nl

GoedVertegenwoordigd is de wegwijzer voor het regelen en uitvoeren van goede vertegenwoordiging  voor naasten die de regie zelf niet (meer) kan uitvoeren.Mijn uitganspunt: “Zelf laten beslissen waar mogelijk, alleen beschermen waar nodig”

www.mantelzorg.nl

MantelzorgNL is de landelijke vereniging voor iedereen die zorgt voor een naaste. 

www.alzheimermuziekgeluk.nl

Hier vind je tips, inspiratie en een methodiek waarmee je met behulp van muziek het zorgen voor iemand met dementie makkelijker maakt. 

Boeken

Titel

Dit boekje is voor mensen met dementie met geheugen problemen of een begin van dementie. Het helpt na te denken over wat u belangrijk vindt en welke wensen u heeft. Wensen van dit moment en die in de toekomst. Het boekje helpt om er over te spreken, ze op te schrijven zodat anderen weten, en dat kan belangrijk zijn als u het later zelf niet meer kunt vertellen.

Titel

Anne-Mei The volgde jarenlang mensen met dementie en hun naasten en sprak met honderden  betrokkenen en experts. Dit boek is een must voor iedereen die te maken heeft met dementie. Dementie, ook wel de epidemie van de 21e eeuw genoemd. Anne-Mei The is de grondlegger van de sociale benadering dementie

Titel

Wat doe je als je  geheugen je in de steek laat? Wat gebeurt er met de relaties met je dierbaren als je hen niet meer herkent? Wat heeft het leven nog voor zin als je al je herinneringen kwijtraakt? Hoe kijk je dan nog naar de toekomst?
Wendy Mitchell/ Alzheimer patiënt legt eigen ervaringen van ziekte vast.  Een dapper, inspirerend en verhelderend verhaal.

Titel

Zeven portretten in woord en beeld van mensen die leven met dementie. Allemaal hebben ze gekozen voor euthanasie, ze weten het zeker, maar de werkelijkheid blijkt soms weerbarstig. Samen met hun geliefden worstelen ze met vragen als; ‘wanneer is het moment dat ik niet verder wil, hoe zorg ik dat ik niet te laat ben, mag ik dit mijn partner wel aandoen?

Titel

De dementie van Jet en Harrie. Op een zeer toegankelijke wijze wordt in dit boek verteld wat er in de hersenen gebeurt wanneer iemand lijdt aan dementie. Het tweede deel van het boek spitst zich toe op bruikbare tips om het contact met de mens met dementie te verbeteren.

Titel

Woorden schieten te kort is een troostrijk, diepgaand inzichtelijk en herkenbaar boek over alle aspecten van dementie.
Mensen met dementie kunnen ons leren wat menselijkheid is. Hoe staan wij als mensheid in het leven? Hoe gaan wij om met kwetsbaarheid en hoe zorgen wij voor elkaar?

Titel

Dilemma's bij Dementie: Waarden wegen voor goede zorg.

Dit boekje beschrijft welke afwegingen er gemaakt kunnen worden bij grote en kleine dilemma's. Op basis van praktische voorbeelden krijg je handvatten om de juiste afwegingen te maken in bepaalde situaties.

Titel

Helpen bij verlies en verdriet

.Dit boek gaat niet alleen in op verlies door dood maar besteedt ook aandacht aan andere verliessituaties die vaak onterecht onderbelicht blijven, zoals verlies van gezondheid, je werk of je toekomstperspectieven.

Kinderboeken

Titel

Opa Toetoet begint eerst dagelijkse dingetjes te vergeten, dan raakt hij ook de naam van zijn kleinkind Roos kwijt… Opa Toetoet heeft dementie. Chris vervaart beschrijft de dagelijkse gebeurtenissen op de manier zoals Opa Toetoet het zelf beleeft; hij doet niet gek, maar de wereld om hem heen begrijpt hem steeds verkeerd.

Titel

Een informatief lees-en doe boek voor kinderen die meer willen weten en begrijpen over dementie.
Stel dat jouw opa of oma Alzheimer krijgt? Hoe ga je daar dan mee om? Of als je buurvrouw dementie heeft? Hoe ga je daar dan nog een praatje maken?
Wat gebeurt er eigenlijk in de hersenen?
Chaos in de Bovenkamer geeft hier spelenderwijs antwoord op.

Documentaires

'MOEDER AAN DE LIJN'

De documentaire 'moeder aan de lijn' is een monument voor ieder  mantelzorger. Een documentaire over drie vrouwen die mantelzorgers zijn voor hun moeder. Hoe is de verhouding tussen de moeders en dochters als de rollen omgedraaid zijn?

'UITGETEKEND'

De documentaire Uitgetekend is een  indringende, 45 minuten durende film over de dementerende Texelaar Antoon Goes, die gedurende vier jaar is gevolgd met de camera. We leren hem kennen als beginnend dementerende in het verzorgingshuis en volgen hem in zijn gang naar het verpleeghuis. De film maakt op ontroerende wijze duidelijk wat dementie in de loop der tijd met een mens kan doen en laat tegelijkertijd zien wat de ingrijpende, emotionele gevolgen voor de familie zijn.

' Een mooie, bijzondere en ontroerende film, integer gemaakt en een mooi portret.’ 

Youtube

De Wondere Wereld van Dementie

"de wondere wereld van dementie" geeft een kijk op de werking van de hersenen bij ouderen met dementie. Duidelijk in deze film wordt ook wat de invloed is van de omgeving op het ontstaan van gedrag.