Met volle aandacht

• Professioneel begeleider voor  de mens met dementie en diens naasten 


 

Wie ik ben

Achter AnneDementiezorg staat Anne Ebskamp, geboren in Harmelen op 31 december 1963. Na mijn opleiding verpleegkunde heb ik meer dan 25 jaar werkervaring  opgedaan als wijkverpleegkundige, praktijkondersteuner,  trainer, team-coach en casemanager dementie. Als trainer heb ik o.a. een vrijwilligers project voor mensen met dementie opgezet, was ik intervisor voor de vrijwilligers en 'werk' ik als  (vrijwillig) trainer voor het project SamenDementievriendelijk.

Ik heb de opleiding tot casemanager dementie aan de Hogeschool van Rotterdam in 2011 afgerond.   In 2017 heb ik mijn diploma voor de  ‘3-jarige opleiding professionele communicatie’ bij Phoenix-opleidingen behaald.  Dit is een opleiding tot professioneel begeleider/coach.   

Daarnaast heb ik in de loop der jaren de workshops; systemisch werken, angst-woede-weerstand en  rouw en rouwverwerking bij Phoenix-opleidingen gevolgd.   De module ‘thuiswonende ouderen’ van de opleiding POH-GGZ heb ik recentelijk  afgerond bij Rino-opleidingen.

 

Ik vind  het belangrijk om mijn vak en expertise bij te houden met jaarlijkse bij- en nascholingen, congressen en een verdiepende cursus of opleiding.  Op dit moment volg ik de Yoga - docenten-opleiding in Doorn en heb ik dit jaar de congressen 'Wel-Zijn in de laatste levensfase' en het congres 'Dementie achter de voodeur' bijgewoond. . 

In mijn visie is het onmogelijk om goed werk te bieden zonder de steun en de reflecties van anderen. Daarom heb ik regelmatig overleg en ondersteuning in de vorm van supervisie en individuele coachi

Vrijwilliger; “Anne is een bevlogen vrouw die met enthousiasme de cursus gaf
en de contacten daarna waren prettig”

De kunst op de website is van Jopie Huisman. De liefde voor de natuur, mededogen, maar ook het ‘onaanzienlijke’ waarde geven; het is de menselijke maat die je terug ziet in zijn schilderijen.